انجمن متخصصين كودكان اصفهان

مجموعه لايوهاي آموزشي: آلودگي هوا و بيماري‌هاي تنفسي

مجموعه لايوهاي آموزشي: آلودگي هوا و بيماري‌هاي تنفسي

اين قسمت از مجموعه لايوهاي آموزشي ويژه سلامتي كودكان، به موضوع «آلودگي هوا و بيماري‌هاي تنفسي» پرداخته است.
در اين بخش كه پنج‌شنبه ۲ بهمن ماه ۱۳۹۹ ساعت ۲۲ برگزار گرديده است، آقاي دكتر مجيد كيوانفر فوق تخصص بيماري‌هاي ريه‌ي كودكان حضور داشته و به بحث و بررسي مسائلي پيرامون يبوست كودكان پرداخته‌اند.