انجمن متخصصين كودكان اصفهان

بيماري

مجموعه لايوهاي آموزشي: سنگ كليه در كودكان

مجموعه لايوهاي آموزشي: سنگ كليه در كودكان

اين قسمت از مجموعه لايوهاي آموزشي ويژه سلامتي كودكان، به موضوع «سنگ كليه در كودكان» پرداخته است.
در اين بخش كه پنج‌شنبه ۱۶بهمن ماه ۱۳۹۹ ساعت ۲۱ برگزار گرديده است، آقاي دكتر فرشيد عليزاده فلوشيپ ارولوژي كودكان حضور داشته و به بحث و بررسي مسائلي پيرامون سنك كليه در كودكان پرداخته‌اند.

مجموعه لايوهاي آموزشي: آلودگي هوا و بيماري‌هاي تنفسي

مجموعه لايوهاي آموزشي: آلودگي هوا و بيماري‌هاي تنفسي

اين قسمت از مجموعه لايوهاي آموزشي ويژه سلامتي كودكان، به موضوع «آلودگي هوا و بيماري‌هاي تنفسي» پرداخته است.
در اين بخش كه پنج‌شنبه ۲ بهمن ماه ۱۳۹۹ ساعت ۲۲ برگزار گرديده است، آقاي دكتر مجيد كيوانفر فوق تخصص بيماري‌هاي ريه‌ي كودكان حضور داشته و به بحث و بررسي مسائلي پيرامون يبوست كودكان پرداخته‌اند.