انجمن متخصصين كودكان اصفهان

برگزیدگان گروه پزشکان متخصص کودکان و نوزادان

برگزیدگان گروه پزشکان متخصص کودکان و نوزادان

همزمان با زاد روز حکیم ابوعلی سینا و گرامیداشت روز پزشک، در روز پنج شنبه اول شهریور ماه نود و هفت طی مراسمی که از طرف نظام پزشکی استان در دانشگاه علوم پزشکی برگزار گردید، از پزشکان برگزیده استان در رشته‌های مختلف تجلیل و قدردانی به عمل آمد.

برگزیدگان گروه پزشکان متخصص کودکان و نوزادان عبارت بودند از: 

  • آقای دکتر علیرضا صادق نیا  فوق تخصص نوزادان
  • آقای دکتر حسین صانعیان  فوق تخصص گوارش کودکان
  • خانم دکتر ریحانه برکتین متخصص کودکان و نوزادان 
  • آقای دکتر سعید یوسفیان فوق تخصص خون و انکولوژی کودکان
كلمات كليدي: