انجمن متخصصين كودكان اصفهان

اولین همایش تجلیل از متخصصان کودک پیشکسوت استان اصفهان

اولین همایش تجلیل از متخصصان  کودک پیشکسوت استان اصفهان

اولین همایش تجلیل از متخصصان کودک پیشکسوت استان اصفهان در تاریخ جمعه بیست و سوم اردیبهشت ماه در محل تالار سبزه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار گردید.در این همایش که اعضای هیئت مدیره انجمن کودکان و ریاست نظام پزشکی اصفهان نیز حضور داشتند از جمعی از پیشکسوتان این رشته با اهدا گل و جام یاد بود تقدیر بعمل امد.