پیغام خطا

Deprecated function: Unparenthesized `a ?‎ b : c ?‎ d : e` is deprecated.‎ Use either `(a ?‎ b : c) ?‎ d : e` or `a ?‎ b : (c ?‎ d : e)` in include_once()‎ (line ۱۴۳۹ of ‎/home/esop/public_html/includes/bootstrap.inc).

انجمن متخصصين كودكان اصفهان

انتخابات هییت مدیره و بازرس انجمن پزشکان کودکان ایران

انتخابات هییت مدیره و بازرس انجمن پزشکان کودکان ایران در تاریخ ۲۸ تیرماه ۱۴۰۲ به صورت الکترونیک برگزار گردید و افراد زیربه ترتیب  آرای اخذ شده به عنوان اعضای جدید هییت مدیره و بازرس انجمن انتخاب شدند

آقای دکتر مهدی سالک متخصص کودکان

آقای دکتر علی ربانی فوق تخصص کودکان

آقای  دکتر محمدرضا بلور ساز فوق تخصص کودکان

آقای دکتر محمود حقیقت فوق تخصص کودکان

آقای دکتر رضا شروین بدو فوق تخصص کودکان

آقای دکتر محمد زنوزی راد متخصص کودکان

آقای دکتر امیر بهاری بندری متخصص کودکان

آقای دکتر فرهاد ابوالحسن چوبدار فوق تخصص کودکان

آقای دکتر علی فرجی متخصص کودکان

افراد منتخب بازرس انجمن

آقای دکتر علیرضا عشقی فوق تخصص

خانم دکتر فریبا شیروانی فوق تخصص