انجمن متخصصين كودكان اصفهان

انتخابات هییت مدیره انجمن متخصصین کودکان اصفهان

انتخابات هییت مدیره انجمن متخصصین کودکان اصفهان  در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ با حضور جناب آقای دکتر محمد رضا صبری نماینده سازمان نظام پزشکی و جناب آقای دکتر محمود بهشتی،جناب آقای دکتر علی محمد خداِِیی،سرکار خانم دکتر رقیه کردی داریان،جناب آقای دکتر عبدالرسول نیک یار و جناب آقای دکتر عباسقلی امینی بعنوان ناظر برگزار شد و در پایان پس از شمارش آرا اخذ شده نتایج زیر حاصل گردید:

«نفرات اصلی اعضا به ترتیب تعداد آرا»

۱)دکتر مهدی سالک

۲)دکتر ریحانه برکتین

۳)دکتر کامران صفوی پور

۴)دکتر ناصرالدین مصطفوی

۵)دکتر مسعود روضاتی

 

«اعضا علی البدل»

۱)دکتر محمد رضا کریمی

۲) دکتر بهار دهقان و دکتر مجتبی منتصری با آرا مساوی

«بازرس اصلی»

دکتر علیرضا قوی

«بازرس علی البدل»

دکتر ناهید آقانیا