انجمن متخصصين كودكان اصفهان

شیردهی

شیر مادر

شیر مادر

ضمن تبریک به شما مادر و پدر گرامی بابت تولد فرزند جدیدتان، باید بدانید که انتخاب شیرمادر به عنوان تنها ماده غذایی برای نوزادتان یک انتخاب عاقلانه و نشانه مسئولیت پذیری شما در قبال فرزندتان است و ضمن توصیه کتاب آسمانی ما قرآن، توصیه های موکد علمی برای آن وجود دارد.

فواید تغذیه با شیر مادر برای فرزندتان چیست؟

كلمات كليدي: